Malá planéta a veľká teória

Nedávno sme si pripomenuli 100. výročie uverejnenia Všeobecnej teórie relativity, ktorej nástup na javisko modernej fyziky 20. storočia bol tesne spojený s planétou Merkúr. Zhodou okolností, Merkúr bude v centre astronomickej pozornosti aj v nadchádzajúcich týždňoch, pretože sa nezadržateľne blíži jeho prechod pred diskom Slnka, ktorý bude pravdepodobne hlavnou astronomickou udalosťou roka. V pondelok 9. mája popoludní pribudne na tvári Slnka drobná peha, kotúčik Merkúru, ktorá počas niekoľkých hodín až do západu Slnka bude putovať diskom Slnka. To je výborná príležitosť pre žiakov, študentov a verejnosť vidieť priamo na vlastné oči, samozrejme pomocou primerane vybavených ďalekohľadov, orbitálny pohyb Merkúru a ohromnú veľkosť Slnka a slnečných škvŕn v porovnaní s jeho drobným diskom. Bude to zároveň dobrá príležitosti spoznať súvislosť tejto malej planéty s jedným z najveľkolepejších individuálnych mentálnych výkonov ľudstva. Napriek svojej malosti a zdanlivej bezvýznamnosti Merkúr "cíti" zakrivenie tkaniva časopriestoru vo svojom okolí vplyvom ohromnej hmotnosti Slnka a malé odchýlky v jeho orbitálnom pohybe otriasli vyše dve storočia vládnucou newtonovskou mechanikou a vyprovokovali nástup Všeobecnej teórie relativity.

Prechod Merkúru má aj presah do modernej astronómie, nakoľko je názorným príkladom tranzitu exoplanét pred diskami materských hviezd. Pre modernú astrofyziku už nemá pozorovanie jeho prechodu špeciálny význam. Je iba vhodnou príležitosťou veľmi presne zmerať ohniskovú vzdialenosť pozemských a kozmických slnečných ďalekohľadov ako aj určiť úroveň rušivého rozptýleného svetla v ich optických sústavách.

Merkúr má viacero svojských vlastností. Z geologického hľadiska je to veľké železné jadro, nesúce pomerne tenký kamenný plášť, ktoré generuje pomerne silné magnetické pole. To bolo jedným z výskumných cieľov sondy Messanger na jej misii k Merkúru, ktorá bola ukončená 30. apríla 2015. Merkúr nemá atmosféru a jeho rotácia je viazaná. Počas dvoch obehov okolo Slnka uplynú presne tri merkuriálne dni.

V tomto roku budú najlepšie podmienky uvidieť Merkúr na podvečernej oblohe nad západným obzorom okolo 18. apríla, 16. augusta a 10. decembra. Naopak najlepšie podmienky uvidieť ho skoro ráno nad východným obzorom budú okolo 5. júna a 29. septembra. Mimoriadne vhodné podmienky bezpečne identifikovať Merkúr budú skoro ráno 11. októbra, kedy nastane jeho zoskupenie s Jupiterom nad východným obzorom. Slabší Merkúr bude vtedy približne jeden stupeň vľavo hore nad nápadne jasným Jupiterom. V spomenutých obdobiach vám pomôže pri hľadaní a pozorovaní Merkúru binokulár.

Jasnú a bezoblačnú oblohu priatelia.
Mgr. Július Koza, PhD.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica


V prípade otázok píšte na adresu info@szaa.org