Čo uvidíme 9. mája 2016

Ostatný prechod Merkúra nastal 8. novembra 2006, no bol pozorovateľný len z oblasti Pacifiku. Z nášho územia sme ho videli v celom priebehu 7. mája 2003 v severnej časti slnečného disku. Ďalší prechod nastane 11. novembra 2019, no od nás bude viditeľná len jeho prvá polovica, v celom priemeru si ho užijeme až 13. novembra 2032. Prvý prechod Merkúra pozoroval a publikoval 7. novembra 1631 v Paríži Pierre Gassendi na základe Rudolfínskych tabuliek Johannesa Keplera. Keďže Gassendi nevedel, nakoľko je predpoveď presná, chcel pozorovať už o dva dni skôr. Obraz Slnka s priemerom asi 10 cm premietal málo kvalitným ďalekohľadom na biele plátno v zatemnenej miestnosti. Polohu Slnka na oblohe mu zabezpečoval na terase asistent veľkým kvadrantom, ktorému dával pokyn dupnutím nohy o podlahu. Historické záznamy však spomínajú, bez bližších údajov, aj pozorovania tohto prechodu J. B. Cysatom v Innsbrucku a J. R. Quietanusom v Rouffachu a jezuitmi v Ingolstadte.

Prechody Merkúra sú častejšie ako u Venuše, nastávajú 13 – 14 krát za storočie. Nastávajú v máji (okolo 8. mája) a novembri (okolo 10. novembra), pričom novembrové sú asi dvakrát častejšie. Interval medzi novembrovými je 7, 13 alebo 33 rokov, medzi májovými 13 alebo 33 rokov. Májové sú menej časté, pretože nastávajú keď je Merkúr v aféliu, pri zostupnom uzle a je ho priemer je 12". Novembrové prechody nastávajú pri vzostupnom uhle a zdanlivý priemer Merkúra je 10". Keďže uhlový priemer Merkúra je malý (12,1"), bez ďalekohľadu ho neuvidíme, nakoľko bude 157 krát menší ako zdanlivý priemer Slnka (1901").

Najbezpečnejším spôsobom pozorovanie je projekcia. Pri priemere Slnka 25 cm bude Merkúr ako malý čierny kotúčik s priemerom len 1,6 mm. Pri priamom pozorovaní umiestnime pred objektív ďalekohľadu kvalitný filter, napríklad vizuálnu fóliu Astrosolar. Odporúčané minimálne zväčšenie ďalekohľadu je 50-násobné. Vizuálna fólia Astrosolar (Baader Planetarium GmbH ) je tenká, len 12 μm) fólia, ktorá odfiltruje 99,999 % (D = 5,0) slnečného svetla. Nikdy nevkladajme filter do blízkosti okuláru, pretože hrozí jeho poškodenie, prasknutie a vážne poškodenie zraku. Samozrejme, je možné použiť aj špeciálny Herschelov hranol, ktorý je určený na pozorovanie Slnka. Zoslabiť slnečné svetlo je potrebné aj pri fotografovaní. Aj na tieto účely je veľmi vhodná fotografická fólia Astrosolar (D = 3,8), ktorá má však vyššiu priepustnosť ako fólia vizuálna. Na skvalitnenie obrazu, zvlášť pri dlhších ohniskách, je možné s úspechom použiť filter Baader continuum filter (537 nm). Veľmi pekné obrázky je možné získať cez špeciálne ďalekohľady určené na pozorovanie v čiare Hα (napr. Lunt, Coronado).

Na fotografický záznam budeme potrebovať objektív s ohniskovou vzdialenosťou aspoň 1 m, prípadne fotografovať za okulárom. Ani pri fotografovaní nikdy nedávajme filter do blízkosti ohniska ďalekohľadu.


V tabuľke sú časy uvádzané v SEČ (pre platný LSEČ treba pripočítať 1 hodinu) jednotlivých kontaktov pre vybrané miesta Slovenska, rozdiely sú však len niekoľko sekúnd.

1. kontakt – Merkúr sa dotkne okraja slnečného disku
h – výška nad obzorom
2. kontakt – Merkúr je celý na disku
Δ – vzdialenosť od stredu disku
PA – pozičný uhol počítaný od severného bodu disku v kladnom smere


Koniec prechodu o 19:40 h pozorovateľný nebude, nastáva krátko po západe Slnka. Zvýhodnení sú teda pozorovatelia na západe nášho územia, kde Slnko zapadá asi o 23 minút neskôr ako na krajnom východe.

Ako zaujímavosť na záver je možné spomenúť, že prechod Merkúra 3. júna 2014 pozoroval z Marsu rover Curiosity a bol to prvý prechod pozorovaný z iného vesmírneho telesa ako z našej Zeme.


V prípade otázok píšte na adresu info@szaa.org